Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

lyricasale
lyricasale

sędzia

Czarno-białe tło, wytłuszczony nagłówek i krótki komunikat: ukradł kiełbasę wartą 6,90 zł, a dzień później został złapany na jeździe pod wpływem alkoholu. Mam swoją wersję reformy sądów. Skoro wszyscy, którzy orzekali w przeciągu ostatnich trzydziestu lat to banda złodziei i skorumpowana kasta to może czas zweryfikować wszystkie wyroki z tych lat. Uznać za nie byłe. Jakie to byłoby piękne rozliczenie z post..Z post czymś tam. Nie ma konsekwencji w działaniu PiS-u. Nic nie reformują. Zmieniają tylko tabliczki. Żeby były na nich właściwe czyli popierające pana prezesa nazwiska.Poniżej jeszcze kilka zdań o sprawie - jednak z pominięciem faktu, że wyrokiem SąduW 2005 roku pan minister jako Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnił Małgorzatę M., podpisując z nią umowy, które nie precyzowały jej obowiązków w Ośrodku, ale zapewniały wynagrodzenie prawie 1900 złotych brutto. Byli współpracownicy Lipca zeznają, że Małgorzata M. nigdy nie pracowała w Ośrodku, a przebywała w domu Lipca w Wesołej i zajmowała się jego dziećmi. Do tej pracy zawoził ją służbowym samochodem kierowca dyrektora Lipca, który rano woził szefa do pracy, a później jechał pod dom M. i odwoził ją do Wesołej. Zdarzało się też, że kierowca woził panią M. z dziećmi Lipca do przychodni lekarskiej. 

10 i 11.05.2006 – pan minister urządził sobie urodziny w eleganckiej restauracji Villa Park w Wesołej pod Warszawą, które opłacił służbową kartą ministerstwa sportu (1087 zł i 2318 zł).  25.09.2006 – po doniesieniach prasowych („Rzeczpospolita”) na temat urodzin ministra i jego przekonujących wyjaśnieniach, że bawił w lokalu służbowo, ministerstwo sportu wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że „Minister Sportu dokonał w dn. 25.09.2006 roku, zwrotu wymienionej w artykule kwoty na kartę służbową resortu”.W październiku 2004 roku została zwolniona dyscyplinarnie przez burmistrza Zielonki ze stanowiska dyrektorki ZOZ z powodu „świadczenia pracy poza wiedzą burmistrza w innych miejscach niż ZOZ, w godzinach pracy ZOZ w Zielonce oraz nieprawidłowości przy wypłacaniu samej sobie comiesięcznej premii”. Mówiąc prościej zwolniono ją za podpisywanie listy i wychodzenie do pracy w prywatnej lecznicy oraz przyznawanie samej sobie wysokich premii. 13.03.2007 ponownie została doradcą, tym razem wicepremiera Giertycha i członkiem jego gabinetu politycznego. N

lyricasale

euro

Po pierwsze: Juncker twierdzi, że waluta euro powinna łączyć, a nie dzielić, więc docelowo powinna stać się walutą całej Unii. Nie jest to samo w sobie nic nowego, ale nowy jest pomysł utworzenia czegoś, co szef Komisji Europejskiej nazywa „instrumentem akcesyjnym”.
Chodzi o pomoc techniczną, ale też pomoc finansową dla państw, które chcą wejść do euro i się do tego przygotowują. Koszty tych przygotowań Bruksela częściowo może wziąć na siebie. Wchodzenie do strefy euro miało sens w 2004 roku gdy byliśmy do tego przygotowani a euro było po 2,20 zł. Niestety zablokował to piewca interesów sowieckich Jarosław Kaczyński. Teraz euro jest po 4,40 zł. Gdybyśmy wtedy weszli do strefy euro - to dziś każdy emeryt i rencista miałby 2 x wyższe świadczenia. Nie potrzebowali byśmy 500+. Niestety Kaczyński storpedował nasze wejście 
Po drugie: Juncker zaproponował cały szereg zmian w funkcjonowaniu Unii. Jego zdaniem powinien powstać unijny minister finansów i gospodarki. Powinna nim być osoba, która dziś pełni funkcję unijnego komisarza ds. finansów. 1. W 2004 nie byliśmy na to przygotowani tak samo jak obecnie nie jesteśmy.
2. Kurs euro w 2004 utrzymywał się na dość wysokim poziomie, w lutym 2004 było nawet 4,8 zł a pod koniec roku spadło do 4,1 zł. 
3. Nigdy euro nie kosztowało 2,2 zł , najniższy kurs był w 2001 ok. 3,45 zł
4. W 2004 Kaczyński nie był premierem ;) bo rządziła PZPR- najpierw Miller a później Belka. Kaczyński został premierem dopiero w 2006. 
5. Gdybyśmy byli od 2004 w strefie euro to oprócz kłopotów własnych mielibyśmy jeszcze kłopoty bogatych. A tymi ciągle nie jesteśmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl